Nyheter från Vårstämman 2024

måndag 18 mars 2024

Birgitta Dickson

Vid vårstämman i blivande Rotarydistrikt 2355 den 16 mars 2024 godkändes förslag från DGE Mika Lindfors (Täby RK) till verksamhetsplan och budget för Rotaryåret 2024-2025, samt valdes Elisabeth Norrby (Stockholm International RK), till ny guvernörskandidat för Rotaryåret 2026-2027.