KG Wettermark nobelföreläste

fredag 8 december 2023

Lennart Francke

16 medlemmar och 2 gäster deltog med tindrande ögon när professor KG Wettermark med frenesi ritade figurer och pilar för att förklara nobelprisen i medicin, fysik och kemi.


Vi fick lära oss att det finns immunitet både med minne och utan minne. Professorns historiska exkurser var många och intressanta, t ex att vaccination kommer från latinets ord för ko, som var värddjuret för det första smittkoppsvaccinet. Vidare att färg respektive ljus inte är något enkelt utan mycket komplexa vågfenomen. KG tog upp havets monstervågor för att illustrera hur olika våglängder ibland samverkar.


För de flesta av oss var nog lärdomarna svåra att smälta, men framförandet vittnade om KG.s enorma bredd och djup inom dessa områden.

KG Wettermark ritade och berättade