Att arbeta vid Korea-gränsen

fredag 19 april 2024 08:00-09:15, Hotel Anglais
Talare:

Karin Malmsten, stabsofficer

Karin kommer berätta om sitt år som delegationssekreterare vid den svenska delegationen i Korea – NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission). Neutrala nationernas övervakningskommission inrättades genom det koreanska vapenstilleståndet som undertecknades den 27 juli 1953 och i och med detta förklarades en vapenvila i Koreakriget. Karin kommer även att prata om hur det är att bo och leva i Korea och vilka utmaningar som funnits.

Karin är född och uppvuxen i Skövde och gjorde sin värnplikt som en av de första kvinnorna i armén 1983 på T3 i Sollefteå. Karin har under många år varit anställd på T2 i Skövde och har också, förutom tjänstgöringen i Korea, gjort två utlandstjänster, en 1994 på det svenska Högkvarterskompaniet, JK05 i Kroatien (UNPROFOR) och en 1996-97 på den svenska bataljonen, BA07 i Bosnien. Karin har också varit på insats som anhörig genom exmakens anställning i Mellanöstern 2004 som FN-observatör. Mellan 2008-2018 arbetade Karin på Logistikskolan och därefter på Högkvarterets Resursproduktionsenhet som materielområdesansvarig för soldatutrustning. Karin arbetar för närvarande med logistik på Försvarsstabens Strategienhet.

Karin Malmsten